Canli destek ayarları yapılmadı
Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » Sertifikalı Fide- Fidan Kullanım Desteği

Sertifikalı Fide- Fidan Kullanım Desteği

SERTİFİKALI MEYVE/ASMA FİDANI/ÇİLEK FİDESİ İLE KAPAMA
BAĞ/BAHÇE TESİSİ DESTEKLEMELERİ

Dünya standartlarına uygun, dış pazarlarda söz sahibi olabileceğimiz ve iç tüketime kaliteli ürün sağlayarak daha sağlıklı beslenmeyi gerçekleştirmek amacıyla yurt içinde üretilip sertifikalı ve standart kademede belgelendirilen fidanları kullanarak kapama bahçe ve bağ tesis eden çiftçiler dekar başına olmak üzere desteklenmektedir.


Desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçilerin, aşağıda belirtilen belgelerle başvurması gerekmektedir.
a)     Güncelleştirilmiş ÇKS belgesi,
b)     Başvuru dilekçesi ve taahhütname
c)     Fidan/Fide kullanım desteklemesi talep formu ç) Satış faturası,
d)     Fidan/fide veya aşı materyaline ait sertifika belgesinin bir örneği,
e)     Bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerine göre talep edilen bitki muayene raporu,
f)      Bağ/bahçe kiralanmış ise kira sözleşme belgesinin bir örneği,
g)     Fatura düzenleyen kişiye ait; Fidan/Fide Üretici Belgesi veya Tohumluk Bayii Belgesinin (Kamu kuruluşları hariç) bir örneği.