Canli destek ayarları yapılmadı
Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » Sertifikalı Fidan Desteği

Sertifikalı Fidan Desteği

fidan destekleme
SERTİFİKALI MEYVE/ASMA FİDANI/ÇİLEK FİDESİ İLE KAPAMA BAĞ/BAHÇE TESİSİ DESTEKLEMELERİ

Dünya standartlarına uygun, dış pazarlarda söz sahibi olabileceğimiz ve iç tüketime kaliteli ürün sağlayarak daha sağlıklı beslenmeyi gerçekleştirmek amacıyla yurt içinde üretilip sertifikalı ve standart kademede belgelendirilen fidanları kullanarak kapama bahçe ve bağ tesis eden çiftçiler dekar başına olmak üzere desteklenmektedir.


Desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçilerin, aşağıda belirtilen belgelerle başvurması gerekmektedir.

a)     Güncelleştirilmiş ÇKS belgesi,
b)     Başvuru dilekçesi ve taahhütname
c)     Fidan/Fide kullanım desteklemesi talep formu ç) Satış faturası, (biz hazırlıyoruz)
d)     Fidan/fide veya aşı materyaline ait sertifika belgesinin bir örneği, (biz hazırlıyoruz)
e)     Bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerine göre talep edilen bitki muayene raporu, (biz hazırlıyoruz)
f)      Bağ/bahçe kiralanmış ise kira sözleşme belgesinin bir örneği,
g)     Fatura düzenleyen kişiye ait; Fidan/Fide Üretici Belgesi veya Tohumluk Bayii Belgesinin (Kamu kuruluşları hariç) bir örneği.(biz hazırlıyoruz)


Desteklemeden yararlanmak için dikim yapacak olduğunuz arazinin en az 10 dekar(dönüm) olması gerekmektedir.1 dekara 100 TL devlet desteği vardır.